Dane a zdaňovanie

Duševné vlastníctvo

Nehnuteľnosti

Ochranné známky, Patenty

Ochrana osobných údajov

Autorské právo, Licencie

IT a technológie

Logistika a doprava

Média a reklama

Medzinárodný obchod

Private Equity

Zdravotníctvo

Právo je naša vašeň a životný štýl.

Každý deň, každú hodinu, každú minútu

sa staráme o váš život a váš biznis.