Ľudia

Najdôležitejším oporným bodom poskytovania našich služieb sú ľudia. Iba vďaka ich danostiam, schopnostiam a nadšeniu vieme robiť našu prácu perfektne.

Náš team pozostáva nielen z našej advokátskej kancelárie, ale aj z nezávislých odborníkov, ktorí patria k elite vo svojom obore. Budovanie a udržiavanie siete odborníkov a vhodných kontaktov je pre nás kľúčovým elementom, ktorý nám ponúka nevyčerpateľné zdroje kvalitnej práce a spolupráce v prospech našich klientov.

Externí poradcovia

Koncipienti

Management kancelárie